Landlord / Domácí

Landlord / Domácí

Landlord cat from the old pub in Svobodne Hamry, established in the 14th century. Domácí kočka ze staré krčmy ve Svobodných Hamrech, založené v polovině 14. století.