Landlord / Domácí

1
0
Landlord cat from the old pub in Svobodne Hamry, established in the 14th century. Domácí kočka ze staré krčmy ve Svobodných Hamrech, založené v polovině 14. století.